พิมพ์เค้กอื่นๆ-ชุดที่1

1.)พิมพ์ครึ่งวงกลม ฟุตบอล  SN6041-ไต้หวัน (7.x3.5cm.) 

ราคา 59 บาท

2.)พิมพ์ครึ่งวงกลม SN6041-ไต้หวัน (5.1x2.5cm.) ราคา 45 บาท

3.)พิมพ์ครึ่งวงกลม SN6042-ไต้หวัน (6.1x3cm.)ราคา 50 บาท

4.)พิมพ์ครึ่งวงกลม SN6043-ไต้หวัน (7x3.5cm.) ราคา 55 บาท

5.)พิมพ์ครึ่งวงกลม 6นิ้ว (วัดนอก 17x11cm.) ราคา 185 บาท

6.)พิมพ์ครึ่งวงกลม 4นิ้ว (วัดนอก 12.5x9cm.) ราคา 130 บาท

7.)พิมพ์เค้กวงรีเล็ก SN6601-ไต้หวัน (9.6x6.6x4cm.) ราคา 65 บาท

8.)พิมพ์เค้กวงรีกลาง SN6602-ไต้หวัน (11x8.3x4.2cm.)

ราคา 85 บาท


 

Visitors: 370,954