ที่ตัดแป้ง,ตัดวุ้น,ที่สับเนย,ที่แซะคุกกี้

 

1.)ที่สับเนย (เบลนเดอร์)ด้ามซิลิโคน  ราคาชิ้นละ 210 บาท

2.)ที่ตัดแป้งสแตนเลส  (10.5x15.2cm.) ราคา 40 บาท

3.)ที่ตักขนมสแตนเลส  (4.2x13.5cm.) ราคา 25 บาท

4.)ที่ตัดวุ้น สแตนเลส ขนาด (5.8x25.5cm.) ราคา 55 บาท

5.)มีตัดวุ้นสแตนเลส มีด้าม-เล็ก (3.3x12cm.ด้าม10cm.) ราคา 25 บาท

6.)มีตัดวุ้นสแตนเลส มีด้าม-ใหญ่ (4.3x14.5cm.ด้าม12cm.) 

ราคา 45 บาท

7.)เกรียงแซะ-แตนเลส (ตัวเกรียง7x10.5cm.ด้าม9.5cm.) 

ราคา 99 บาท 
8.)ที่สับเนยด้ามไม้ ราคา 95 บาท 

 

Visitors: 372,284