พิมพ์วุ้น2ชั้น-ชมพู

No.11-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย HAPPY BIRTHDAY

ราคา 90 บาท

No.4-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย ดอกกุหลาบ

ราคา 90 บาท

No.5-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย ดอกบัว

ราคา 90 บาท

No.13-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย ดอกกุหลาบ

ราคา 90 บาท

No.21-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย ดอกลีลาวดี

ราคา 90 บาท

No.22-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย ดอกดอกซากุระ2ชั้น 

ราคา 90 บาท

No.25-พิมพ์วุ้น2ชั้น (9.5-10ซม.หรือ1/4ปอนด์) ลาย ดอกทานตะวัน

ราคา 90 บาท

 

Visitors: 371,809