พิมพ์ขนมไทยอื่นๆ พิมพ์ขาหมู,พิมพ์ถั่วทอด,หนีบช่อม่วง

1.)พิมพ์ถั่วทอด

-สแตนเลส 1อัน (่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5cm. ที่จับ 21cm.)

 ราคา 40 บาท

-สแตนเลส 4อันติด (่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5cm. ที่จับรวมด้ามไม้ 35cm.)

ราคา 185 บาท

-ทองเหลือง 1อัน (่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5cm. ที่จับ 21cm.)

 ราคา 65 บาท

2.)หนีบช่อม่วงลายใบไม้ ทองเหลือง ราคา 39 บาท

3.)หนีบช่อม่วงลายตัดเหลี่ยม ทองเหลือง ราคา 39 บาท

4.)กระจ่าขนมเบื้อง ราคา 50 บาท

5.)ที่ขูดมะพร้าว 2 หัว ราคา 30 บาท

6.)พิมพ์กระหรี่ปั๊บ 

-เล็ก(ขนาด 2x4.5x2.5cm.) ราคา 25 บาท

-กลาง(ขนาด 3x6x3cm.) ราคา 35 บาท

-ใหญ่(ขนาด 3.5x7.5x4cm. ) ราคา 40 บาท

7.)พิมพ์ทองเอก ขนาด(4.5x22.5cm.) ราคา 99 บาท

8.)พิมพ์ขาหมูแสตนเลส (ก้น=4.8,ปาก=5.6,สูง=3cm.ด้ามจับยาว20.5cm.) ราคา 60 บาท

 

Visitors: 370,951