วงเค้กสแตนเลส

วงเค้กสแตนเลสกลม 2.5x2 นิ้ว ราคา 60 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 2.5x3 นิ้ว ราคา 65 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 3x2 นิ้ว ราคา 70 บาท 

วงเค้กสแตนเลสกลม 3x3 นิ้ว ราคา 75 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 1/4 ปอนด์ (4x2นิ้ว) ราคา 75 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 1/2 ปอนด์ (5x2นิ้ว) ราคา 85 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 1 ปอนด์ (6x2นิ้ว) ราคา 95 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 2 ปอนด์ (7x2นิ้ว) ราคา 110 บาท 

วงเค้กสแตนเลสกลม 3 ปอนด์ (8x2นิ้ว) ราคา 120 บาท

วงเค้กสแตนเลสกลม 4 ปอนด์ (9x2นิ้ว) ราคา 130 บาท

วงเค้กอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 1 ปอนด์ (6x6x2.5นิ้ว) ราคา 69

วงเค้กอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม 2 ปอนด์ (7x7x2.5นิ้ว) ราคา 75


ชุดวงเค้กสแตนเลสหนา 1 mm. 

วงกลม ขนาด กว้าง 4 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์ ราคา 130 บาท

วงกลม ขนาด กว้าง 5 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 1/2 ปอนด์ ราคา 150 บาท

วงกลม ขนาด กว้าง 6 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 1 ปอนด์ ราคา 170 บาท

วงกลม ขนาด กว้าง 7 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 2 ปอนด์ ราคา 190 บาท

วงกลม ขนาด กว้าง 8 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 3 ปอนด์ ราคา 210 บาท

วงกลม ขนาด กว้าง 9 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 4 ปอนด์ ราคา 230 บาท


วงเค้กสแตนเลสหนา 1 mm. 

วงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 4 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 1/2 ปอนด์ ราคา 170 บาท

วงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 5 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 1 ปอนด์ ราคา 190 บาท

วงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 2 ปอนด์ ราคา 230 บาท

 วงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 7 นิ้ว x ยาว 7 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 3 ปอนด์ ราคา 270 บาท

วงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 8 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 4 ปอนด์ ราคา 310 บาท

วงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 9 นิ้ว x ยาว 9 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดพิมพ์เค้ก 5 ปอนด์ ราคา 350 บาท


วงเค้กสแตนเลสหนา 1 mm.  ราคา 85 บาท

 ขนาด กว้าง 4 ซม. x ยาว 8.5 ซม.x สูง 5 ซม. ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถใช้คู่กับฐานรองมูสพลาสติกสีทอง ทรงสี่เหลี่ยมได้พอดีค่ะ


Visitors: 372,284