ตระกร้อตีไข่

ตระกร้อตีไข่ด้ามไม้ 24 ซม. ราคา 65 บาท

ตระกร้อตีไข่ด้ามไม้ 27 ซม. ราคา 75 บาท

ตระกร้อตีไข่ด้ามไม้ 30 ซม. ราคา 115 บาท

ตระกร้อตีไข่ด้ามไม้ 33 ซม. ราคา 125 บาท

ตระกร้อตีไข่ด้ามไม้ 36 ซม. ราคา 135 บาท

ตระกร้อตีไข่ซิลิโคน 24 ซม. ราคา 110 บาท

ตระกร้อตีไข่ซิลิโคน 27 ซม. ราคา 120 บาท

ตระกร้อตีไข่สแตนเลส-ขอบแดง 11 นิ้ว ราคา 75 บาท

ตระกร้อตีไข่สแตนเลส 30 ซม. ราคา 165 บาท 

ตระกร้อตีไข่สแตนเลส 35 ซม. ราคา 175 บาท

ตระกร้อตีไข่สแตนเลส 40 ซม. ราคา 195 บาท

ตระกร้อตีไข่สแตนเลส 45 ซม. ราคา 225 บาท


ตระกร้อตีไข่สแตนเลสอย่างหนา 10นิ้ว (Japan) ราคา 135 บาท

ตระกร้อตีไข่สแตนเลสอย่างหนา 12นิ้ว (Japan) ราคา 150 บาท
 
ตระกร้อตีไข่สแตนเลสอย่างหนา 14นิ้ว (Japan) ราคา 170 บาท 
Visitors: 370,955