หัวบีบ-ชุดที่7 (124,116,117,118,123,133,352,230,403,127,128,233)

หัวบีบ เบอร์ 124 (ทำกุหลาบ) ราคา 85 บาท

หัวบีบ เบอร์ 116 ราคา 85 บาท

หัวบีบ เบอร์ 117 ราคา 85 บาท

หัวบีบ เบอร์ 118 ราคา 85 บาท

หัวบีบ เบอร์ 123 ราคา 85 บาท

หัวบีบ เบอร์ 133 (ต้นหญ้าเล็ก-เกาหลี) ราคา 80 บาท

หัวบีบ เบอร์ 352 (บีบใบไม้-เกาหลี) ราคา 75 บาท

หัวบีบ เบอร์ 230 (บีบไส้เอแคร์-เล็ก) ราคา 100 บาท

หัวบีบ เบอร์ 403 (ใหญ่) ราคา 90 บาท

หัวบีบ เบอร์ 127 (ทำกุหลาบ) ราคา 85 บาท

หัวบีบ เบอร์ 128 (ทำกุหลาบใหญ่) ราคา 105 บาท

หัวบีบ เบอร์ 233 (เกาหลี) ราคา 30 บาท


Visitors: 372,283