พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม-อลูมิเนียม (ถอดข้าง)

พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม 6 นิ้ว (6x3นิ้ว) ราคา 145 บาท

พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม 7 นิ้ว  (7x3นิ้ว)ราคา 155 บาท

พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม 8 นิ้ว  (8x3นิ้ว)ราคา 165 บาท

พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม 8 1/2 นิ้ว  (8.5x3นิ้ว) ราคา 175 บาท

พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม 9 1/2 นิ้ว (9.5x3นิ้ว) ราคา 205 บาท 

พิมพ์เค้กสปริงฟอร์ม 10 1/4 นิ้ว (10 1/4x3นิ้ว) ราคา 230 บาท 


 

Visitors: 370,952