ไม้นวดแป้ง,ไม้เครป,ไม้ไอติม,ไม้คนกาแฟ,ไม้ทอดปาท่องโก๋

1.)SN8034 ไม้นวดแป้ง(ไต้หวัน) ขนาด2.5x30cm. ราคา 70 บาท

 

2.)ไม้ทอดปาต้องโก๋ (ยาว45cm.) ราคา 55 บาท


3.)ไม้ทอดพลาสติก (ยาว23cm.) ราคา 99 บาท

Visitors: 372,285