พิมพ์จีบอลูมิเนียม

พิมพ์จีบอลูมิเนียม วัดขนาดประมาณ(ปากxก้นxสูง)

1.)เบอร์ 1611 (3.9x2.4x2.2cm.) 

100ใบ ราคา 140 บาท

50ใบ ราคา 75 บาท

2.)เบอร์ 1612(4.5x2.4x2cm.)

100ใบ ราคา 150 บาท

50ใบ ราคา 80 บาท

3.)เบอร์ 2216 (4.8x3.3x2cm.)

100ใบ  ราคา 169 บาท

50ใบ ราคา 89 บาท

4.)เบอร์ 2416 (5.8x3x2.5cm.)

100ใบ  ราคา 189 บาท

50ใบ ราคา 100 บาท

5.)เบอร์ 2616 (6x3.5x2.5cm.)

100ใบ ราคา  225 บาท

50ใบ ราคา 119 บาท

6.)เบอร์ 2816 (6.5x4.2x2.5cm.)

100ใบ ราคา 249 บาท

50ใบ ราคา 132 บาท

7.)เบอร์ 3217 (7.5x5.5x2.8cm.)

100ใบ ราคา 305 บาท

50ใบ ราคา160 บาท

8.)เบอร์ 3218 (7.8x5.3x3.5cm.)

100ใบ ราคา 325 บาท

50ใบ ราคา170 บาท

9.)เบอร์ 3219 (8x5.5x3.8cm.)

100ใบ ราคา 325 บาท

50ใบ ราคา170 บาท

10.)เบอร์ 3220 (8.5x6x2.3cm.)

100ใบ ราคา 325 บาท

50ใบ ราคา170 บาท

Visitors: 372,280