พิมพ์ดอกจอก

พิมพ์ดอกจอกเล็ก 

ทำจากอลูมิเนียม ขนาด วัดปาก กว้าง 6.5 cm. x วัดก้นถ้วย 4 cm. x สูง 2.5 cm. 

(100ใบ/แถว) ราคา 180 บาท

 (50ใบ/แถว) ราคา 95 บาท

 

พิมพ์ดอกจอกกลาง 

ทำจากอลูมิเนียม ขนาด วัดปาก กว้าง 7.5 cm. x วัดก้นถ้วย 4.5 cm. x สูง 2.5 cm. 

(100ใบ/แถว) ราคา 250 บาท

(50ใบ/แถว) ราคา 130 บาท


พิมพ์ดอกจอกใหญ่ 

ทำจากอลูมิเนียม ขนาด วัดปาก กว้าง 9 cm. x วัดก้นถ้วย 5.5 cm. x สูง 3 cm.

(100ใบ/แถว) ราคา 290 บาท

(50ใบ/แถว) ราคา 155 บาท


Visitors: 372,278