พิมพ์บัตเตอร์เค้ก

A.)พิมพ์บัตเตอร์ขนาดต่างๆ (ผลิตจากโรงงานคนไทยค่ะ)

เบอร์1 (วัดปาก 7.2x9.5x3.3cm)

        (วัดใน6.5x8.7x3.3cm.)

        (วัดก้น5.2x7.3cm.) ราคา 27 บาท

เบอร์2 (วัดปาก 7.5x9.3x4.5cm.)

        (วัดใน6.8x8.5x4.5cm.)

        (วัดก้น5.4x7.3cm.) ราคา 35 บาท

เบอร์3 (วัดปาก 7x10.2x5.2cm.)

        (วัดใน6.2x9.3x5.2cm.)

        (วัดก้น4.5x7.5cm.) ราคา 36 บาท

เบอร์4 (วัดปาก 8x12.5x4.8cm.)

        (วัดใน7x11.5x4.8cm.)

        (วัดก้น5.3x9.8cm.) ราคา 38 บาท

เบอร์5  (วัดปาก 8.2x13.5x4cm.)

         (วัดใน7.5x12.8x5.4cm.)

         (วัดก้น5.5x11cm.) ราคา  41 บาท

เบอร์5 1/2  (วัดปาก 8.2x14x5.5cm.)

         (วัดใน7.5x13.5x5.5cm.)

         (วัดก้น6x11cm.) ราคา  42 บาท

เบอร์6 (วัดปาก 8.8x17x5.5cm.)

         (วัดใน8x16x5.5cm.)

         (วัดก้น6.5x14cm.) ราคา 48 บาท

เบอร์7 (วัดปาก 10.2x19.3x6.3cm.)

        (วัดใน9.5x18.5x6.3cm.)

        (วัดก้น7.5x16.5cm.) ราคา 50 บาท

เบอร์8 (วัดปาก 10.3x22.7x7.5cm.)

        (วัดใน9.5x22x7.5cm.)

        (วัดก้น7.5x19cm.) ราคา 53 บาท

เบอร์9 (วัดปาก 10.5x26.3x7.5cm.)

        (วัดใน9.5x25.5x7.5cm.)

        (วัดก้น7.5x22.5cm.) ราคา 55 บาท

 

B.)พิมพ์บัตเตอร์-ปั๊ม ไม่มีรอยต่อ

A01  (วัดปาก7.9*13.7*3.5cm.) ราคาชิ้นละ 50

A02  (วัดปาก7*12*3cm.)ราคา ชิ้นละ 40

A03 (วัดปาก8.7*14.5*6.3cm.) ราคา ชิ้นละ 60

A04 (วัดปาก9.7*16.2*6.7cm.) ราคา ชิ้นละ 75

A05 (วัดปาก9.7*19.9*7cm.) ราคา ชิ้นละ 85

 

 

 

Visitors: 371,813