สปาตูล่า (ที่ปาดเค้ก),มีดปาดเนย

A.)สปาตูล่า-แบบตรง ด้ามไม้

4 นิ้ว ราคา 75 บาท 

5 นิ้ว ราคา 90 บาท

6 นิ้ว ราคา 100 บาท

 7 นิ้ว ราคา 120 บาท

 8 นิ้ว ราคา 140 บาท

 9 นิ้ว ราคา 150 บาท

 10 นิ้ว ราคา 160 บาท

 11 นิ้ว ราคา 180 บาท

 12 นิ้ว ราคา 195 บาท
 
B.)สปาตูล่า-งอ ด้ามไม้ 

4 นิ้ว ราคา 80 บาท

5 นิ้ว ราคา 95 บาท

6 นิ้ว ราคา 120 บาท

7 นิ้ว ราคา 130 บาท

8 นิ้ว  ราคา 150 บาท

9 นิ้ว ราคา 160 บาท

10 นิ้ว ราคา 170 บาท

11 นิ้ว ราคา 190 บาท

12 นิ้ว ราคา 200 บาท

 

C.)สปาตู่ล่า-3ชิ้น (ขนาดประมาณกว้าง2cm.xยาว23cm.)

ราคา 250 บาท

 

D.)สปาตูล่า-สแตนเลส 

6 นิ้ว  ราคา 90 บาท

8 นิ้ว ราคา 100 บาท

10  นิ้ว ราคา 120 บาท


C.)มีดปาดเนย-สแตนเลส (ขนาดตัวมีด 9.9cm. รวมด้ามยาว 20.5cm.)

ฟันเรียบ ราคา 70 บาท

ฟันหยัก ราคา 70 บาท

 

Visitors: 371,809