ถ้วยตวงของเหลว,แก้วช็อต,ถ้วย2หัว

1.)ถ้วยตวงของเหลวพลาสติก-พลาสติกใส ขนาด 8 ออนซ์ ราคา 35 บาท

2.)ถ้วยตวงของเหลวพลาสติก-พลาสติกใส ขนาด 16ออนซ์ ราคา 45บาท

3.)ถ้วยตวงของเหลวพลาสติก-พลาสติกขุ่นทนร้อน (สำหรับน้ำร้อน90-100องศาC )ขนาด 8 ออนซ์ ราคา 35 บาท

4.)ถ้วยตวงของเหลวพลาสติก-พลาสติกขุ่นทนร้อน (สำหรับน้ำร้อน90-100องศาC ) ขนาด 16ออนซ์ ราคา 45บาท

5.)แก้วช็อต ราคา 15 บาท

6.)ถ้วยตวงพลาสติก2หัว 10-20cc. ราคา 30 บาท

7.)ถ้วยตวงพลาสติก2หัว 30-40cc. ราคา 40 บาท

Visitors: 371,814